Maksatussääntö ja avustukset

Kilpailu- sekä koulutustoiminnan tukeminen

Länsirajan Kennelkerhon hallitus voi myöntää anomuksesta tukea erilaisiin kilpailuihin ja koulutuksiin.

Ehtona avustukselle on:

- jokaisesta tuesta päätetään erikseen kirjallisesta anomuksesta joko ennen tai jälkeen tapahtuman

- tukea myönnettäessä arvioidaan kerhon saamaa näkyvyyttä tai myöhemmin kilpailuissa tai koulutuksissa saamaa hyötyä

Kilpailutoiminta

Kennelkerho voi osallistua koirakon tukemiseen piirinmestaruustasolla silloin kun kilpailu tapahtuu joukkueiden kesken. Yksilölajien (esim. agility, ajokoe, haukkukoe) tukeminen tulee kyseeseen piirinmestaruuskilpailusta alkaen aina Suomenmestaruuskilpailuihin asti. Imoittautumiseen ja matka-avustukseen liittyvä ”symbolinen” korvaus on osoitus kerhon arvostuksesta koiraa/koirakkoa kohtaan. Kennelkerho tukee tapauskohtaisesti koiran/koirakoiden arvokilpailuosallistumista.

Koulutus:

Jos henkilön kouluttautumismaksuihin osallistutaan, ehtona on vähintään kirjallinen tiivistelmä saadusta koulutuksesta kerhon nettisivuille tai jäsenlehteen, mieluiten osallistuminen oman jaostonsa järjestämään koulutukseen saamansa opin pohjalta. Malliesimerkkinä koko kerhoa hyödyttävästä kouluttamisesta on ylituomarikoulutus.

Erityishuomioita:

- näyttelyissä ei kerho ole edustettuna, joten jokainen käy näyttelyissä omin kustannuksin (kerho tosin voi tukea jaostojensa puolesta esim. yhteismatkaa)

- kerho muistaa iltamissaan ja tasavuotisjuhlassaan menestyneitä ja esimerkillisiä koiraihmisiä sekä näyttely-ja kilpailukoiria kuten ennenkin

 

Tämä sääntö on vahvistettu Kennelkerhon hallituksen kokouksessa 24.3.2010 ja on toistaiseksi voimassa. Tämä sääntö kumoaa mahdolliset aikaisemmin tehdyt säännöt