Näyttelyjaoston kokous

Näyttelyjaoston kokous ma 26.8.klo 18.00 hallin kanttiinissa. Kokous on maaliskuun näyttelyn loppupalaveri ja samalla marraskuun näyttelyn suunnittelupalaveri. Paikalle tarvitaan myös jaostojen puheenjohtajat . Tervetuloa!